Zařízení pro těžbu a úpravu surovin

Domů » Výroba a obchod » Zařízení pro těžbu a úpravu surovin

Obchodní skupina Zařízení pro těžbu a úpravu surovin se specializuje na dodávky technologií pro těžbu surovin povrchovým i hlubinným způsobem, obohacení rud a uhlí, technologií na výrobu štěrku, betonu, asfaltu, zpracování strusky a recyklaci.

Nabízí také řešení dálkové dopravy surovin a jejich skladování.

Zvláštní důraz je kladen na komplexnost dodávek včetně vlastních technologických řešení, vypracování projekčně technické dokumentace včetně zajištění financování projektu.

Komoditní zaměření

  • Projekce, dodávka a montáž důlních mechanizovaných komplexů pro těžbu uhlí
  • Dálková pásová doprava surovin a jejich skladování

  • Projekce, dodávka a montáž technologických linek pro těžbu a úpravu rud a kameniva
  • Zpracování strusky a zařízení pro recyklaci stavebních odpadů
  • Ostatní navazující technologie

Engineeringové služby

  • Vlastní technologická řešení
  • Vypracování projekčně-technické dokumentace
  • Kompletní realizace díla na klíč

  • Zaučení personálu objednatele
  • Propůjčení vlastních technických specialistů k zavedení nových technologií těžby a úpravy surovin
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Těžební komplexy

Těžba kamenného uhlí uloženého v nízkých, středních a mocných slojích. Těžební…

Povrchová těžba

Dopravníky, pohony, drtiče, skládkové stroje, zakladače a projektování strojů. Povrchová těžba…

Úpravny uhlí

Kolový těžkokapalinový rozdružovač DREWBOY, sazečky, drtiče, Úpravny uhlí Úpravny – Drewboy…

LOGO-panel3-ALTA
LOGO-panel3-SEMI
LOGO-panel3-DMS