O společnosti

Domů » O společnosti

O nás

ALTA je obchodně průmyslová skupina, která působí na trzích východní a střední Evropy a v poslední době rozšiřuje svoji působnost i na další země. V oblasti exportu se specializuje na dodávky investičních celků, obráběcích strojů, technologií pro těžbu a zpracování rudných a jiných surovin a na obchod s dalšími strojírenskými produkty. V oblasti importu se společnost zaměřuje především na obor energetiky.

Skupina ALTA je tvořena mateřskou společností VPI, a.s., její dceřinou společností ALTA Invest, a.s. a jejími českými i zahraničními dceřinými společnostmi, které poskytují širokou škálu obchodních, engineeringových, výrobních a finančních služeb v řadě průmyslových oblastí. Obchodní aktivity skupiny ALTA jsou především realizovány prostřednictvím společnosti ALTA, a.s.

Vedle běžné obchodní činnosti plní společnost stále častěji roli generálního dodavatele investičních celků, a to jak při zavádění nových výrobních technologií, tak při rekonstrukci a modernizaci stávajících výrobních kapacit. Prostřednictvím vlastního potenciálu a specializovaných projekčních partnerských organizací zajišťuje pro své zákazníky zpracování projektové dokumentace a provádí nezbytnou technickou pomoc.

Spolu s dodávkou zařízení poskytuje zákazníkům rozsáhlou engineeringovou podporu v oblasti zavádění nových technologií výroby. Tuto oblast lze bezpochyby řadit mezi oblasti s nejvyššími rozvojovými možnostmi.

Skupina disponuje vlastními výrobními kapacitami ve společnostech SE-MI Technology, a.s. v Ostravě.

Společnost ALTA je aktivním členem Komory pro hospodářské styky se SNS, Regionální hospodářské komory Brno, Svazu strojírenské technologie, Těžební unie, Aliance České energetiky, České nukleární společnosti, Svazu průmyslu a dopravy a byla jedním ze zakládajících členů INDUSTRY CLUSTER 4.0.

Mise

ALTA je obchodně průmyslová skupina, která působí na trzích východní a střední Evropy a v poslední době rozšiřuje svoji působnost i na další země. V oblasti exportu se specializuje na dodávky investičních celků, obráběcích strojů, technologií pro těžbu a zpracování rudných a jiných surovin a na obchod s dalšími strojírenskými produkty. V oblasti importu se společnost zaměřuje především na obor energetiky.

Podstata

Skupina ALTA je tvořena mateřskou společností VPI, a.s., její dceřinou společností ALTA Invest, a.s. a jejími českými i zahraničními dceřinými společnostmi, které poskytují širokou škálu obchodních, engineeringových, výrobních a finančních služeb v řadě průmyslových oblastí. Obchodní aktivity skupiny ALTA jsou především realizovány prostřednictvím společnosti ALTA, a.s.

Spolupráce

Společnost ALTA je aktivním členem Komory pro hospodářské styky se SNS, Regionální hospodářské komory Brno, Svazu strojírenské technologie, Těžební unie, Aliance České energetiky, České nukleární společnosti, Svazu průmyslu a dopravy, Českého klubu podnikatelů v RF a byla jedním ze zakládajících členů INDUSTRY CLUSTER 4.0.

Záruka

Vedle běžné obchodní činnosti plní společnost stále častěji roli generálního dodavatele investičních celků, a to jak při zavádění nových výrobních technologií, tak při rekonstrukci a modernizaci stávajících výrobních kapacit. Prostřednictvím vlastního potenciálu a specializovaných projekčních partnerských organizací zajišťuje pro své zákazníky zpracování projektové dokumentace a provádí nezbytnou technickou pomoc. Spolu s dodávkou zařízení poskytuje zákazníkům rozsáhlou engineeringovou podporu v oblasti zavádění nových technologií výroby. Tuto oblast lze bezpochyby řadit mezi oblasti s nejvyššími rozvojovými možnostmi.

Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno:ALTA, a.s.
Sídlo:Brno, Štefánikova 41
IČ:292 87 391
Právní forma:akciová společnost
Rejstříkový soud:Krajský soud v Brně
Číslo společnosti v rejstříku:oddíl B, 6409
Datum zápisu1991
Základní kapitál:60 mil. Kč

Soubory ke stažení

Profil společnosti

Ostatní dokumety

Logo ALTA Zpráva auditora 2019

Historie a významné události

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

2022

Prodej podílů ve společnostech ZTSU, T21 a A-RUS.

2019

Byla úspěšně dokončena II. etapa dodávky pro Kosovo Energy Corporation v hodnotě 7 mil. EUR a tím i celý projekt generální opravy kontinuální dopravy uhlí.Vstup do segmentu technologických zařízení pro výrobu dřevěných pelet.Fúze společností dceřiných společností OOO ALTA URAL a OOO ALTA LIZING se společností OOO ALTA RUS jako nástupnickou společností.Završen proces akvizice společnosti OOO ZTSU sídlící v Uljanovsku, která se do skupiny začlenila jako dceřiná společnost OOO ALTA RUS.

2018

Kosovo Energy Corporation, Kosovo – 1. etapa v hodnotě 6,6 mil. EUR, generální oprava 2 linek kontinuální dopravy uhlí z dolu do elektrárny v délce cca 3 km. Realizována dodávka prvního těžebního komplexu v hodnotě 3,4 mil. EUR pro těžbu uhlí v porubech šachty Novogrodovskaya, Státní důlní podnik Selidovougol na Ukrajině.

2017

Úspěšné ukončení části dodávek na šachtu Šachtoupravlenie Pokrovskoje (Ukrajina) – kontrakt na důlní techniku pro těžbu koksovatelného uhlí v hodnotě 20 mil. EUR. Dodávka a uvedení do provozu strojů a zařízení pro společnost LLP Prommashkomplekt.

2016

Společnosti R.W.S. Wheelset (Kazachstán) bylo v letech 2014–2016 dodáno a uvedeno do provozu zařízení automatické linky na výrobu železničního dvojkolí dle vlastního projektu v hodnotě více než 20 mil. EUR. Ve spolupráci s ALTA-RUS byl pro společnost ZVEZDA-REDUKTOR (Ruská federace) dodán soubor strojů od čtyř renomovaných evropských výrobců v celkové hodnotě 6 mil. EUR. Dodávky důlní techniky pro OAO Severnyj Kuzbass, šachta Berezovskaja (Ruská federace). Prodej podílů v dceřiných společnostech TOS KUŘIM-OS, a.s., ČKD BLANSKO-OS, a.s. a ENERGETIKA KUŘIM, a.s.

2015

Dodávka technologie zpracování strusky pro společnost Zaporožstal (Ukrajina). Společnosti VSMPO-AVISMA (Ruská federace), světovému lídrovi v oblasti výroby titanových výkovků a obrobků, bylo v letech 2014–2015 postupně dodáno a uvedeno do provozu 12 svislých soustruhů s hodnotou kontraktu více než 10 mil. EUR. Prodej podílu v dceřiné společnosti ŠKODA MACHINE TOOL a.s., odprodej aktivit týkajících se obchodu s železorudnými surovinami.

2014

Na Ašinském metalurgickém závodě (Ruská federace) byla úspěšně předána 1. etapa modernizace válcovací tratě.

2013

Dodávka největších pásových dopravníků pro hlubinnou těžbu na teritoriu SNS pro OAO SUEK v Krasnojarsku (Ruská federace). Výstavba úpravny uhlí pro Silesia PG Czechowice (Polsko). Kontrakt na dodávku komplexu na těžbu uhlí pro OAO Vorkutaugol (Ruská federace).

Financování

Historie

Skupina ALTA má stabilní pozici mezi významnými českými exportéry. Úspěšně byla realizována řada kontraktů s bankovním financováním našich zákazníků. Realizaci těchto projektů napomáhají tradičně dobré a úzké pracovní vztahy s bankovními a pojišťovacími institucemi.

Spolupráce

Rozsah spolupracujících bank je komplexní jak z pohledu jejich velikosti a poskytovaných služeb, tak i z pohledu jejich zaměření na exportní financování. Využitím bohatých zkušeností bankovních partnerů a schopností našich pracovníků nabízíme zákazníkům inovativní řešení v oblasti exportního financovaní s výhodnými podmínkami pro úspěšnou realizaci jejich obchodních záměrů.

Služby

Zákazníkům nabízíme standardní exportní financování se středně nebo dlouhodobým úvěrem s pojištěním EGAP. U dlouhodobého financování se jedná stále ve větší míře o poskytnutí úvěru lokální bance zákazníka, jejíž riziko pojišťuje EGAP anebo komerční pojišťovna.
U úvěrů do 2-3 let nabízíme zákazníkům financování formou potvrzeného akreditivu s odloženou splatností bez pojištění EGAP anebo komerčních pojišťoven. Uvedenými způsoby je možné financovat široký rozsah exportních dodavatelských kontraktů od kusových dodávek až po dodávky technologicko-stavebních celků na klíč. ALTA je nápomocna zákazníkovi při zpracování všech potřebných dokumentů pro standardní analýzu projektu a dlužníka z pohledu potřeb bank a EGAP

Know – how

Podmínkou dosažení úspěchu v oblasti exportu jsou hluboké znalosti a zkušenosti z oblasti exportního a projektového financování. Naše společnost jimi nejen disponuje, ale dělí se o ně i se svými zákazníky v zájmu společného využití nových obchodních příležitostí. To jsme potvrdili i v uplynulém roce, kdy jsme i přes komplikovanou geopolitickou situaci dokázali našim klientům nabídnout komplexní spektrum možností financování za konkurenceschopných podmínek.

Společnosti skupiny ALTA

ALTA Invest

Hlavním předmětem činnosti společnosti ALTA Invest, a.s. je správa dceřiných společností, správa ochranných známek a s ní související propagační činnost a správa a pronájem nemovitostí v rámci skupiny.

LOGO-panel3-ALTA

ALTA, a.s.

Společnost ALTA dodává obráběcí stroje a technologická zařízení pro strojírenství, hutnictví, energetiku, těžební průmysl a průmysl stavebních hmot. Disponuje projekční a realizační kapacitou dceřiných společností, obchodním talentem soustředěným v ALTA, a. s. a stabilním vedením mateřské společnosti ALTA Invest, a. s.

LOGO-panel3-SEMI

SE-MI Technology, a.s.

Výrobní společnost SE-MI Technology, a.s. zajišťuje strojírenské dodávky a technologické celky v oborech hlubinné a povrchové těžby nerostů, úpraven, povrchových dopravních systémů a také zařízení pro další odvětví průmyslu, založená na vlastním technickém, výrobním a logistickém know-how.

LOGO-panel3-DMS

DMS s.r.o.

Společnost DMS se dlouhodobě zaměřuje na přepravu nebezpečných materiálů a radioaktivních látek včetně jaderných materiálů a přepravu nadměrných nákladů. Specializované přepravní služby v oblasti jaderného palivového cyklu poskytuje nejen v České republice, ale i v zahraničí. Během svého dvacetiletého působení se společnost DMS s.r.o. postupně stala synonymem pro bezpečnou a spolehlivou přepravu v mezinárodním měřítku.

LOGO-panel3-ALTA
LOGO-panel3-SEMI
LOGO-panel3-DMS