Strojírenské celky

Domů » Výroba a obchod » Strojírenské celky

Obchodní skupina Strojírenské celky poskytuje optimální technologická řešení prostřednictvím dodávaných investičních celků i formou dodávek jednotlivých strojů. Je zástupcem společností TOS KUŘIM – OS, a.s. a ČKD BLANSKO-OS, a.s. na trzích Ukrajiny a zemí SNS. Zároveň spolupracuje se všemi významnými strojírenskými výrobci v České republice a Evropě.

Obchodní skupina Strojírenské celky zajišťuje prodej:

 • obráběcích strojů z českých závodů
 • obráběcích strojů z jiných závodů
 • tvářecích strojů
 • automatizovaných linek a provozů
 • další komodity

Strojírenské celky

Výroba polotovarů

 • tváření (kování, lisování, …)
 • zpracování plastů a gumy (vstřikování, vytlačování, lisování, válcování)
 • slévárenské technologie
Strojírenské celky

Opracování polotovarů a výroba finálních produktů

 • strojní/mechanické obrábění
  • soustružení
  • frézování
  • vrtání
  • hoblování a obrážení
  • protahování
  • broušení
 • speciální metody obrábění
  • elektroerozivní
  • elektrojiskrové
  • nekonvenční metody (laser, vodní paprsek, ultrazvuk, …)
Strojírenské celky

Povrchové úpravy

 • práškovací linka
 • lakovací linka
 • metalizace
Strojírenské celky

Montáže a zkoušky

 • ruční a automatické montáže
 • spojování materiálů
 • zkušební zařízení
Strojírenské celky

Kontrola

 • kontrola jednotlivých dílů a výrobků ruční
 • automatické kontrolní pracoviště
 • nedestruktivní a jiné metody kontroly
Strojírenské celky

 Automatizované systémy řízení na všech úrovních

 • vytváření a předávání dat, rozhodovací a kontrolní činnost v úrovních pracoviště, buňky, provozu
 • řídící systémy pro jednotlivá zařízení v úrovních PLC a vyšším
Strojírenské celky

 Monitoring procesů a vyšší systémy řízení

 • vizualizace procesů, rozhodovací a kontrolní procesy z jednotlivých akčních členů, uzlů, zařízení, linek a předání dat do vyšší úrovně řízení
Strojírenské celky

 Dodávka kompletních projektů na klíč

 • Obráběcí multifunkční centra
 • Formovací nebo kovací linky
 • Obráběcí linky i robotizovaná pracoviště
 • Slévárenské linky
 • Technologické dodávky pro strojní průmysl
 • Zařízení pro přípravu a dělení polotovaru
 • Svařovací zařízení a linky
 • Vypracování technického řešení
 • Vypracování projektové dokumentace
 • Dodání, montáž a uvedení do provozu
 • Konzultace školení
LOGO-panel3-ALTA
LOGO-panel3-SEMI
LOGO-panel3-DMS