Zpracování nerostných surovin

Domů » Výroba a obchod » Zařízení pro těžbu a úpravu surovin » Zpracování nerostných surovin

Stroje pro těžbu a zpracování kamene, štěrku a písku, návrhy linek.

Zpracování nerostných surovin

Zpracování kamene, štěrku a písku

Technologie

 • Těžba a zparcování nerostných surovin povrchovým způsobem jejich doprava ke zpracování
 • Upravnictví a výstavba úpraven pro úpravu uhlí , železa , mědi , chromu , zinku olova , stříbra , zlata , platiny apod.
 • Výroba štěrku a jeho dalšího využití pro betonárky, obalovny a výrobu betonových výrobků se specializací na pražce pro vysokorychlostní železnice.
 • Zpracování strusky se zaměřením na výrobu struskového štěrku a vyseparování zbytkového Fe
 • Zpracování a recyklace stavebních odpadů
 • Stacionární, mobilní nebo semi-mobilní provedení
 • Zpracování různých odpadů hutních kombinátů s cíle separace zbytkového kovu (Fe, AU, Al, CU, Cr, W,…)

Přístup

 • Využití vlastního engeneeringu
 • Vlastní reference
 • Spolupráce s výrobci základních strojů
 • Vybudované portfolio subdodavatelů
 • Možnost nabídnout financování

Strojní vybavení

 • drtiče
 • mlýny
 • tridiče
 • podavače
 • pásové dopravníky
 • hydraulické kladiva
 • separátory, indikátory, váhy

Zpracování rud a dalších materiálů

Zpracování strusky

Technologie

 • výroba struskového štěrku
 • separace železa

Zpracování rud a dalších materiálů

Zpracování stavební suti

Proces recyklace stavební suti se skládá ze čtyř kroků:

 • Separace – představuje oddělení materiálu, který již nelze dále využít a následné třídění materiálu na cihlu, beton, železobeton, asfalt a zeminu.
 • Rozbíjení – tento krok určuje vhodnou techniku dle druhu zpracovávané suroviny (např. velikost drtiče)
 • Drcení – představuje fragmentaci materiálu na požadovanou frakci drtiče
 • Třídění – představuje screening v souladu s požadavky konečných frakcí ( např. 0 – 8 mm, 8 – 32 mm, 32 – 63 mm)

Pro recyklaci se nejčastěji používají mobilní provedení drtících a třídicích zařízení, a to buď kolová anebo pásová.

Zpracování nerostných surovin

Asfaltovny

Výstavba závodu na výrobu asfaltu a jeho směsí je projektována ve standardní podobě, avšak vždy je řešení přizpůsobeno přáním a požadavkům zákazníka, a to především v těchto parametrech:

Zpracování nerostných surovin

Betonové závody

Výstavba betonového závodu je projektována ve standardní podobě, avšak vždy je řešení přizpůsobeno přáním a požadavkům zákazníka, a to především v těchto parametrech:

Zpracování nerostných surovin

Briketizace

Zpracování nerostných surovin

Cementárny, vápenky

LOGO-panel3-ALTA
LOGO-panel3-SEMI
LOGO-panel3-DMS