Pásové dopravníky

Povrchové a podzemní uhelné a jiné doly pro dobývání nerostných surovin. Výhodou jsou malé zástavbové rozměry (vzhledem k přepravovanému množství a výkonu).

Pásové dopravníky

DPTT 1200 – 1800

Jedná se o velmi výkonné pásové dopravníky určené pro podzemní uhelné a jiné doly.Výhodou jsou malé zástavbové rozměry (vzhledem k přepravovanému množství a výkonu).Pásové dopravníky mohou pracovat v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a uhelného prachu. Parametry dopravníku jsou uvedeny v tabulce. Kromě standardních rychlostí mohou být dopravníky vybaveny zařízením pro plynulé řízenou rychlost dopravy a v této souvislosti i zařízením pro dopravu osob. S jednotlivými režimy rychlosti pro plnou těžbu, těžbu s dopravou osob a dopravou osob podle příslušných platných předpisů v zemích odběratele. Samozřejmostí je automatizace pásového dopravníku i celé pásové tratě. Automatizace umožňuje sledování parametrů pásového dopravníku (vibrace, teplotu a hladinu olejů v převodovkách, teplotu a vibrace ložiskových domků, vybočení, podélné protržení, rychlost pásového potahu, otáčky tažných bubnů, atd.). Dále řídí provoz celé dopravní linky s možnou vizualizací na povrch – dispečink. K základním částem pásového dopravníku patří: výložník s usměrňovačem toku, rám naváděcího válce, pohon, vložený pohon, zásobník pásového potahu, napínací zařízení, vratná stanice s dopadovou stolicí.

Pásové dopravníky

DPT 1200

Vysoce výkonné pásové dopravníky jsou určeny pro dopravu sypkých materiálů s maximálním dopravovaným množstvím 2 100 t/hod a s maximálním instalovaným výkonem 3 х 400 kW. Poháněcí buben je obložen gumou nebo je vybaven keramickou vrstvou. Elektromotory jsou chlazeny vzduchem nebo vodou, převodovky mají vodní chlazení. Na přání zákazníka mohou být převodovky dodávány v provedení se vzduchovým chlazením, ale pouze do výkonu 350 kW. Dopravníky jsou ve standardu vybaveny elektrohydraulickým napínacím zařízením, lze však dodat rovněž pneumatické napínání, čidla hlídání teploty poháněcích bubnů, vratného válce a výsypné stanice. Na základě požadavků zákazníka je možné výbavu dopravníku doplnit o čidla na kontrolu otáček vratné stanice, teploty převodovek a motorů, vybočení pásu, zařízením proti zpětnému chodu, zásobníkem pásu a dalším zařízením. Dopravníky je možné provozovat při rychlosti 2,0 – 5,25 m/s, v úklonech od с +18о do -12о.

Pásové dopravníky

DP 800-1200

Tato zařízení je možné zařadit k středně výkonným pásovým dopravníkům do max. výkonu 3 x 90 kW. Dopravní rychlost činí 1,6 až 3,5 m/s.Dopravníky jsou přizpůsobeny pro trasy s dočasným odtěžením. Poháněcí bubny jsou obloženy gumou nebo vybaveny keramickou vrstvou. Napínání dopravníku je dle jeho délky buď prováděno mechanicky, nebo je použita napínací stanice s mechanickým napínáním, nebo je požito závažové, elektrohydraulické nebo vzduchové napínání. Dopravníky mohou být doplněny zásobníkem pásu. Standardně je dodávána jedna brzda. Převodovky jsou vzduchem chlazené a jsou dvourychlostní, motory jsou rovněž vzduchem chlazené. Na přání zákazníka je možné dopravníky dovybavit čidly teploty vratného a vysýpného bubnu, vybočení pásu, otáček vratné stanice a jiné.

Pásové dopravníky

DPT 1000

Vysoce výkonné pásové dopravníky jsou určeny pro dopravu sypkých materiálů s maximálním dopravovaným množstvím 2 100 t/hod a s maximálním instalovaným výkonem 3 х 400 kW. Poháněcí buben je obložen gumou nebo je vybaven keramickou vrstvou. Elektromotory jsou chlazeny vzduchem nebo vodou, převodovky mají vodní chlazení. Na přání zákazníka mohou být převodovky dodávány v provedení se vzduchovým chlazením, ale pouze do výkonu 350 kW. Dopravníky jsou ve standardu vybaveny elektrohydraulickým napínacím zařízením, lze však dodat rovněž pneumatické napínání, čidla hlídání teploty poháněcích bubnů, vratného válce a výsypné stanice. Na základě požadavků zákazníka je možné výbavu dopravníku doplnit o čidla na kontrolu otáček vratné stanice, teploty převodovek a motorů, vybočení pásu, zařízením proti zpětnému chodu, zásobníkem pásu a dalším zařízením. Dopravníky je možné provozovat při rychlosti 2,0 – 5,25 m/s, v úklonech od с +18о do -12о.

Pásové dopravníky – Jednotlivá zařízení

Girlandové stolice

Toto zařízení je umístěno na horní a spodní větvi pásového dopravníku. Tato stolice je dodávána po jednotlivých válečcích včetně řetězů a lamel. Girlandová stolice pro zavěšení na nosná lana pásového dopravníku.

 • Šířka pásu 1 000 nebo 1 200 mm
 • Průměr válečků ø133 a ø159 mm
 • horní, spodní a tlumící
Pásové dopravníky – Jednotlivá zařízení

Hladké válečky

Válečky jsou určeny pro použití ve venkovním prostředí s teplotou od -32оС do +45оС.

Doporučené přepravní rychlosti pásu 3,15 – 6,7 m/s.

Životnost válečku 50.000 motohodin. Záruční lhůta -24 měsíců ode dne uvedení do provozu. Povrchová úprava – základní syntetická barva.

 • Lisovaná ložisková pouzdra
 • Kovaná ložisková pouzdra
Pásové dopravníky – Jednotlivá zařízení

Stěrače pásových dopravníků

STĚRAČE ČELNÍ

Stěrač dopravního pásu STARCLEAN typ 620/622 se používá k čištění dopravního pásu od dopravovaného materiálu přímo u shozu na shazovacím bubnu. Tento typ stěrače může být použit u reverzních pásových dopravníků. Segmenty stěrače jsou definovaným způsobem přitlačovány k povrchu dopravního pásu na bubnu, čímž odstraňují zbytky nečistot (ulpěný materiál při rychlém pohybu pásu). Podle způsobu použití výrobků se užívají různé segmenty. typ: STĚRAČ 724-xx.82V.xx. Stěrač na buben od 300 mm dopravníku s torzním napínacím zařízením s polyuretanovými segmenty v provedení pro SM2.

STĚRAČE LOPATKOVÉ

Stěrače dopravního pásu STARCLEAN typu 960/962 a 970/972 se používají k čištění povrchu dopravního pásu o dopravovaného materiálu za shazovacím bubnem. Segmenty stěračů těchto typů se skládají z patky z polyuretanu a s ní spojenou stěrkou z tvrdokovu. Segmenty typu 50 a 56 nejsou vhodné pro reverzní pásové dopravníky. Patky z polyuretanu určené k použití např. v hornictví při hlubinném dobývání jsou vyrobeny z povoleného materiálu. Patky pro všeobecná průmyslová odvětví nemají žádné další zvláštní vlastnosti. Tvrdokovové stěrky typu 50 a 56 jsou rozdílného provedení. Skládají se z držáku z korozivzdorné oceli, s nímž je spojena vložka z tvrdokovu. U typu 50 je vložka z tvrdokovu v držáku a u typu 56 je na držák nasazena. typ: STĚRAČ 972.50.v. Stěrač na trať dopravníku s šroubovým napínáním a s polyuretanovými držáky tvrdokovových segmentů v provedení pro průmysl.

STĚRAČE PŘÍMÉ A ŠIKMÉ

Stěrače dopravního pásu STARCLEAN typu 240 se používají k čištění spodní větve pásového dopravníku od napadaného dopravovaného materiálu a to hlavně před vratnou stanicí, přesypem, pohonem a zásobníkem s napínacím zařízením. Hlavní účel těchto stěračů je v zabránění vtažení dopravovaného materiálu mezi buben a pásový potah a jejich poškození. typ: STĚRAČ 240,02v. Stěrač do tratě dopravníku s oboustranným přítlakem a s stíracími listy z polyuretanu pro prostředí SM2.

Pásové dopravníky – Jednotlivá zařízení

Tlumicí a diskové válečky

Tlumicí válečky

Jsou určeny pro úseky dopadu materiálu na dopravník.

 • pogumované
 • s pryžovými kotouči

Diskové válečky

Slouží k očištění spodní větve dopravníku.

Pásové dopravníky – Jednotlivá zařízení

Usměrňovač toku

Jedná se o univerzální přesyp s možností usměrnění toku uhlí mezi jednotlivými pásovými dopravníky v rozsahu 0° – 145°. Usměrňovač toku je vyráběn ve standardním provedení nebo může být konstruován na přání zákazníka a podle místních poměrů. Pro jednotlivé úhly přesypu je v tabulce uvedena minimální délka a výška vzájemného uložení pásových dopravníku v místě přesypu z důvodu použití kruhových segmentů. Usměrňovač toku je kompletně vyvložkován otěruvzdorným materiálem HARDOX. Otěruvzdorné desky usměrňovače toku jsou velmi lehce vyměnitelné, čímž Jedná se o univerzální přesyp s možností usměrnění toku uhlí mezi jednotlivými pásovými dopravníky v rozsahu 0° – 145°. Usměrňovač toku je vyráběn ve standardním provedení nebo může být konstruován na přání zákazníka a podle místních poměrů. Pro jednotlivé úhly přesypu je v tabulce uvedena minimální délka a výška vzájemného uložení pásových dopravníku v místě přesypu z důvodu použití kruhových segmentů. Usměrňovač toku je kompletně vyvložkován otěruvzdorným materiálem HARDOX. Otěruvzdorné desky usměrňovače toku jsou velmi lehce vyměnitelné, čímž se zvyšuje celková životnost. Součástí zařízení jsou stěrače, skrápění,, odprašovače včetně kompletního krytování. Výška – udává se vzdálenost od pásového potahu po osu výložníkového bubnu.

Příklady provedených přesypů:

 • PŘESYP PŘÍMÝ 0º
 • PŘESYP POD ÚHLEM 45º
 • PŘESYP KOLMÝ 90º
Pásové dopravníky – Jednotlivá zařízení

Vložený mezipohon

Vložené mezipohony se v rámci dlouhých dopravníků se umisťují do míst s velkým tahem v pásu. Díky těmto pohonům je řešeno lepší rozložení výkonu podél celého pásového dopravníku. Mezipohon tvoří kompaktní celek včetně přesypové části s naváděcími a odběhovými rolkami (pro lepší vedení pásu potahu). Bubny mezipohonu mají standardní rozměry jako poháněcí bubny v dopravníku. Vložené pohony se vyrábějí v provedení 500, 1000, 1500 kW (výkon převodovek na bubnu) vždy jako dvoububnové a to v provedení pro dopravníky šíře 1200, 1400, 1600, 1800 mm. Přesyp je řešen odpruženými dopadovými kozlíky nebo dle přání zákazníka je možné použít dopadové lože. Bočnice přesypu jsou obloženy výměnnými deskami z Hardoxu. Mezipohon je možno doplnit krytováním pro bezprašné provedení dopravníku (kryt odprášení, postřik). Rozměry jednotlivých typů jsou uvedeny v tabulce.

Pásové dopravníky – Jednotlivá zařízení

Vratná stanice

Vratná stanice s dopadovou stolicí

Vložené mezipohony se v rámci dlouhých dopravníků se umisťují do míst s velkým tahem v pásu. Díky těmto pohonům je řešeno lepší rozložení výkonu podél celého pásového dopravníku. Mezipohon tvoří kompaktní celek včetně přesypové části s naváděcími a odběhovými rolkami (pro lepší vedení pásu potahu). Bubny mezipohonu mají standardní rozměry jako poháněcí bubny v dopravníku. Vložené pohony se vyrábějí v provedení 500, 1000, 1500 kW (výkon převodovek na bubnu) vždy jako dvoububnové a to v provedení pro dopravníky šíře 1200, 1400, 1600, 1800 mm. Přesyp je řešen odpruženými dopadovými kozlíky nebo dle přání zákazníka je možné použít dopadové lože. Bočnice přesypu jsou obloženy výměnnými deskami z Hardoxu. Mezipohon je možno doplnit krytováním pro bezprašné provedení dopravníku (kryt odprášení, postřik). Rozměry jednotlivých typů jsou uvedeny v tabulce.

Dopadová část přesypu

Součástí vratné stanice je i dopadová část přesypu. Obvykle bývají dodávány tyto:

 • PEVNÉ IMPAKTNÍ STOLICE
 • ODPRUŽENÉ DOPADOVÉ STOLICE

Pevné impaktní stolice – STOLICE jsou tvořeny dopadovými listy z plastů. Dopadové listy jsou dodávány v délkách 1240 mm až 1824 mm a v šířkách 55 mm a 75 mm. Tyto dopadové stolice lze dodat pro všechny druhy pásových tratí tak, aby tvořily jeden celek. Odpružené dopadové stolice – U tohoto typu dopadové stolice jsou kozlíky odpružené tak, aby částečně absorbovaly dopadovou energii rubaniny.

Pásové dopravníky – Jednotlivá zařízení

Výsypný uzel

Výsypné části těžkých dopravníků jsou dodávány v několika základních provedeních. Buď jako kapotovaný výsypný bod VTK, který sype přímo do zásobníku, anebo na jiný dopravník s velkou sypnou výškou. Zde je kladen velký důraz na usměrnění toku uhlí směrem kolmo dolů. Samozřejmostí jsou kvalitní stěrače a zkrápění uhlí. Standardně je rovněž dodáváno automatické centrální mazání. Výsypné stanice vybavujeme ohřevem a ložiska speciálním mazivem tak, aby mohly pracovat při teplotách ± 40°C. Kapotovaný výsyp je také možno dotěsnit a vybavit odprašovacím zařízením. Běžný výsypný bod tj. výsypná hlava s podstavcem typu VTA je dodáváno ve třech výškových provedeních (viz. příklady přesypů). Výškové provedení je nutno vybrat s ohledem na profil důlního díla a vlastní řešení přesypu tj. přímý nebo pod úhlem. Průměry bubnů jsou standardně o ø 800mm, ø812mm, ø1000mm, ø1012mm, ø1250mm, ø 1262 mm, ø 1600 mm a ø 1612 mm. Bubny jsou v provedení kovové hladké, pogumované, s gumokeramickým povrchem nebo keramické. Ložiska bubnů jsou umístěna v ložiskových domcích, které se připevňují na nosný rám výložníku. Výhradně jsou používána ložiska SKF nebo FAG.

Výsypné uzly jsou dodávány pro dopravníky šíře 1200 – 1800 mm. Všechny bubny stanic jsou navrženy pro maximální silové poměry v dopravníku a kontrolovány metodou konečných prvků. Stanice mohou být doplněny zařízením proti zpětnému chodu dopravníku.

LOGO-panel3-ALTA
LOGO-panel3-SEMI
LOGO-panel3-DMS