Linky na výrobu dřevních pelet

Domů » Výroba a obchod » Linky na výrobu dřevních pelet

Zajišťujeme dodávky kompletních technologických linek na výrobu dřevních pelet s kapacitou 2 – 4 tuny pelet za hodinu. Našim hlavním posláním je navržení optimálního obchodního a technického řešení dle požadavků zákazníků, včetně stavebně-montážních prací, šéfmontáže, uvedení do provozu a zaškolení personálu.

Zkušený tým technických odborníků je připraven poskytnout svým obchodním partnerům účinnou podporu ve všech fázích investičního procesu.

Naše technologie je zaměřená zejména na zpracování kůrovcem napadeného, kalamitního a svým způsobem odpadního dřeva. Nabízíme vám řešení, jak z Vaší nekvalitní hmoty vyrobit žádané, ekologické a CO2 neutrální zboží.

Základní technické parametry linky

Výkon linky:2 t pelet / hod. * V závislosti na kvalitě a vlhkosti vstupní suroviny
Instalovaný výkon:450 kW
Spotřeba vody (m3):1 m3 / den
Pracovní síla:3-6 lidí / směna * V závislosti na stupni mechanizace a druhu balení
Zastavěná plocha (m2):53 x 14 m2, výška 7 m

Jednotlivé fáze procesu výroby pelet:

1. Příprava suroviny

2. Sušení

3. Granulování

4. Chlazení a třídění

5. Balení

Jednotlivé fáze procesu výroby pelet:

1. Příprava suroviny

Odkorňovač

  • zajišťuje očištění od kůry (odkornění)

Štípačka

  • slouží ke štípání kmenů o délce 2 m a průměru do 800 mm na 4 části s potřebným rozměrem pro frézu

Fréza

  • je určená na rozmělnění dřevní hmoty na štěpku, rozměrově ideální pro výrobu pelet

Šnekový přihrnovací dopravník

  • slouží k přihrnování materiálu (pilin, štěpky) ze země k dalšímu zařízení (násypka, dopravník, bunkr atd.)

Jednotlivé fáze procesu výroby pelet:

2. Sušení

Kotel a bubnová sušička

Automatický systém sušení se stará o regulaci teploty a přísun pilin, aby se zajistilo pravidelné a rovnoměrné vysušení maximálního množství materiálu na potřebnou vlhkost.

Komplex bubnové sušárny a kotle 1,5 MW slouží k sušení pilin a třísek se vstupní vlhkostí 20-85% na vlhkost 0-20% na výstupu. Jako doplňkový zdroj tepla využíváme i horké výfukové plyny z dieselového generátoru, co zvyšuje účinnost a hospodárnost sušení.

Dieselový generátor

Pokrývá celkovou potřebu elektrické energie v těžce přístupných místech, bez možnosti připojení k elektrické síti.

Výkon:715 kVA / 570 kW, 400 V, 50 Hz
Spotřeba při maximálním výkonu:120 l nafty / hod
Spotřeba při 400 kW:100 l nafty /hod
Hlučnost:72 dB / 7m
Jednotlivé fáze procesu výroby pelet:

3. Granulování

Piliny, rozemleté v kladivovém mlýně, se dopravují do vertikální míchačky, kde se homogenizují. Odtud pokračují do mixéru-kondicionéru s možností zvlhčení (propařování) nebo dávkování tekutých/suchých příměsí. Takto připravené piliny vstupují do lisu-granulátoru, kde se otáčením válců po matrici pod tlakem protlačují přes otvory v matrici a vznikají pevné granule o průměru 6 nebo 8 mm.

Jednotlivé fáze procesu výroby pelet:

4. Chlazení a třídění

Pro dosažení potřebných mechanických vlastností pelet před balením je nezbytné ochladit je z 90° C na teplotu 30° C. Lignin se opět stává tvrdým a pelety tak získávají charakteristickou tvrdost.

Z chladiče jsou pelety dopravovány do vibračního třídiče, kde se oddělí úlomky a prach.

Jednotlivé fáze procesu výroby pelet:

5. Balení

Linka umožňuje balit hotovou produkci do big-bagů pro velkoodběratele.

Pelety můžou být baleny i do 15 kg pytlů, které se ukládají po 70 ks na paletu. Takto zabalené a ovinuté streč fólií se pelety můžou skladovat i několik sezón, co umožní vyčkat s jejich prodejem v závislosti od konjunktury – cen na trhu. Je to jedna z forem uskladnění energie, jelikož na výrobu pelet byla energie už vynaložená (odkornění, štípání, mletí, sušení, lisování atd.)


Referenční projekty

LOGO-panel3-ALTA
LOGO-panel3-SEMI
LOGO-panel3-DMS