Úpravny uhlí

Kolový těžkokapalinový rozdružovač DREWBOY, sazečky, drtiče,

Úpravny uhlí

Úpravny – Drewboy

DREWBOY je kolový těžkokapalinový rozdružovač, ve kterém se provádí rozdružování vsázky na dva produkty. Těžkokapalinová suspenze se skládá z vody a magnetitu potřebné koncentrace. Vsázka do rozdružovače se přivádí na hladinu nádrže, ve které se nachází prací kapalina. Diagonálně umístěné vynášecí kolo vynáší kleslou frakci (hlušinu) ze dna nádrže. Plavající frakce se zvedá z hladiny lištami vynášecího bubnu.

Úpravny uhlí

Úpravny – sazečky

Proces rozdružování v sazečkách patří do skupiny dynamického gravitačního rozdružování. Je založen na rozdělování zrn suroviny podle hustoty (měrné hmotnosti) a velikosti ve střídavém vzestupném a sestupném vertikálním proudu vody. Sazečky se používají pro zrnitostní frakci uhlí 0,5 – 120 mm.

Úpravny uhlí

Úpravny – transport surového uhlí

  • Pásové dopravníky: Mechanické dopravníky s tažným orgánem v podobě nekonečného pásu vedeného a poháněného válečky nebo rovinnou plochou.
  • Konstrukce dopravníků: ploché, korýtkové, pevné, mobilní, pojezdové, vodorovné, šikmé, strmé, svislé, lomené (konvexní a konkávní)
  • Materiály použité pro výrobu: běžné, žárově zinkované, nerezové, hliníkové.
  • Výkony dopravníků: jsou dány užitečným průřezem materiálu, který určuje tvar konstrukce (šířka, výška) dále sypný úhel materiálu a rychlost posuvu materiálu, sklon konstrukce. Při větších sklonech je nutno použít profilovaných pásů, které svým profilem ovlivňují výkon pásového dopravníku.
  • Části dopravníků: násypky a výsypky materiálů, podpěrné konstrukce, stěrače pásů, kryty proti srážkové vodě, vyrovnávací zásobníky, váhy dopravovaného materiálu, regulace chodu pásu, pojezdy.
Úpravny uhlí

Úpravny – drtiče

Dvouválcové drtiče s ozubenými válci se používají při hrubém a středním drcení snadno až středně drtitelných surovin. Jsou vhodné zvlášť pro drcení surovin s příměsí lepivých a mazlavých podílů. Konstrukce drtičů je jednoduchá a vyznačují se rovněž provozní spolehlivostí. Drcení probíhá mezi dvěma proti sobě se otáčejícími válci.

Úpravny uhlí

Úpravny – vstupní třídění a drcení

Vstupní materiál je přiváděn do rotačního bubnu. Lopatky na bubnu zvedají materiál do výšky, který následně padá a křehký materiál (uhlí) se rozbiji a přes otvory v bubnu vypadává ven. Tvrdý nerozbitý materiál (kamen), je posouván dopředu a odveden ven. Materiál z dolu je přiváděn na vibrační třídič. Podsítné od 0-Xmm propadavá a dopravníkem je transportováno do úpravny. Nadsítné z třídičů přepadává na přebírací pas, kde se odstraňuje dřevo, plast a kov. Dle vlastnosti vstupního materiálu a technologických požadavku, se nadsítný materiál drtí v drtiči nebo je transportován do rotačního bubnu na odkamenění (Bradford).

LOGO-panel3-ALTA
LOGO-panel3-SEMI
LOGO-panel3-DMS