O společnosti

Domů » O společnosti

O nás

ALTA je obchodně průmyslová skupina, která působí na trzích východní a střední Evropy a v poslední době rozšiřuje svoji působnost i na další země. V oblasti exportu se specializuje na dodávky investičních celků, obráběcích strojů, technologií pro těžbu a zpracování rudných a jiných surovin a na obchod s dalšími strojírenskými produkty. V oblasti importu se společnost zaměřuje především na obor energetiky.

Skupina ALTA je tvořena mateřskou společností VPI, a.s., její dceřinou společností ALTA Invest, a.s. a jejími českými i zahraničními dceřinými společnostmi, které poskytují širokou škálu obchodních, engineeringových, výrobních a finančních služeb v řadě průmyslových oblastí. Obchodní aktivity skupiny ALTA jsou především realizovány prostřednictvím společnosti ALTA, a.s.

Vedle běžné obchodní činnosti plní společnost stále častěji roli generálního dodavatele investičních celků, a to jak při zavádění nových výrobních technologií, tak při rekonstrukci a modernizaci stávajících výrobních kapacit. Prostřednictvím vlastního potenciálu a specializovaných projekčních partnerských organizací zajišťuje pro své zákazníky zpracování projektové dokumentace a provádí nezbytnou technickou pomoc.

Spolu s dodávkou zařízení poskytuje zákazníkům rozsáhlou engineeringovou podporu v oblasti zavádění nových technologií výroby. Tuto oblast lze bezpochyby řadit mezi oblasti s nejvyššími rozvojovými možnostmi.

Skupina disponuje vlastními výrobními kapacitami ve společnostech SE-MI Technology, a.s. v Ostravě.

Společnost ALTA je aktivním členem Komory pro hospodářské styky se SNS, Regionální hospodářské komory Brno, Svazu strojírenské technologie, Těžební unie, Aliance České energetiky, České nukleární společnosti, Svazu průmyslu a dopravy a byla jedním ze zakládajících členů INDUSTRY CLUSTER 4.0.

Mise

ALTA je obchodně průmyslová skupina, která působí na trzích východní a střední Evropy a v poslední době rozšiřuje svoji působnost i na další země. V oblasti exportu se specializuje na dodávky investičních celků, obráběcích strojů, technologií pro těžbu a zpracování rudných a jiných surovin a na obchod s dalšími strojírenskými produkty. V oblasti importu se společnost zaměřuje především na obor energetiky.

Podstata

Skupina ALTA je tvořena mateřskou společností VPI, a.s., její dceřinou společností ALTA Invest, a.s. a jejími českými i zahraničními dceřinými společnostmi, které poskytují širokou škálu obchodních, engineeringových, výrobních a finančních služeb v řadě průmyslových oblastí. Obchodní aktivity skupiny ALTA jsou především realizovány prostřednictvím společnosti ALTA, a.s.

Spolupráce

Společnost ALTA je aktivním členem Komory pro hospodářské styky se SNS, Regionální hospodářské komory Brno, Svazu strojírenské technologie, Těžební unie, Aliance České energetiky, České nukleární společnosti, Svazu průmyslu a dopravy, Českého klubu podnikatelů v RF a byla jedním ze zakládajících členů INDUSTRY CLUSTER 4.0.

Záruka

Vedle běžné obchodní činnosti plní společnost stále častěji roli generálního dodavatele investičních celků, a to jak při zavádění nových výrobních technologií, tak při rekonstrukci a modernizaci stávajících výrobních kapacit. Prostřednictvím vlastního potenciálu a specializovaných projekčních partnerských organizací zajišťuje pro své zákazníky zpracování projektové dokumentace a provádí nezbytnou technickou pomoc. Spolu s dodávkou zařízení poskytuje zákazníkům rozsáhlou engineeringovou podporu v oblasti zavádění nových technologií výroby. Tuto oblast lze bezpochyby řadit mezi oblasti s nejvyššími rozvojovými možnostmi.

Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno:ALTA, a.s.
Sídlo:Brno, Štefánikova 41
IČ:292 87 391
Právní forma:akciová společnost
Rejstříkový soud:Krajský soud v Brně
Číslo společnosti v rejstříku:oddíl B, 6409
Datum zápisu1991
Základní kapitál:60 mil. Kč

Soubory ke stažení

Profil společnosti

Ostatní dokumety

Logo ALTA Zpráva auditora 2019

Historie a významné události

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

1991

Založení ALTA, spol. s r.o.

Financování

Historie

Skupina ALTA má stabilní pozici mezi významnými českými exportéry. Úspěšně byla realizována řada kontraktů s bankovním financováním našich zákazníků. Realizaci těchto projektů napomáhají tradičně dobré a úzké pracovní vztahy s bankovními a pojišťovacími institucemi.

Spolupráce

Rozsah spolupracujících bank je komplexní jak z pohledu jejich velikosti a poskytovaných služeb, tak i z pohledu jejich zaměření na exportní financování. Využitím bohatých zkušeností bankovních partnerů a schopností našich pracovníků nabízíme zákazníkům inovativní řešení v oblasti exportního financovaní s výhodnými podmínkami pro úspěšnou realizaci jejich obchodních záměrů.

Služby

Zákazníkům nabízíme standardní exportní financování se středně nebo dlouhodobým úvěrem s pojištěním EGAP. U dlouhodobého financování se jedná stále ve větší míře o poskytnutí úvěru lokální bance zákazníka, jejíž riziko pojišťuje EGAP anebo komerční pojišťovna.
U úvěrů do 2-3 let nabízíme zákazníkům financování formou potvrzeného akreditivu s odloženou splatností bez pojištění EGAP anebo komerčních pojišťoven. Uvedenými způsoby je možné financovat široký rozsah exportních dodavatelských kontraktů od kusových dodávek až po dodávky technologicko-stavebních celků na klíč. ALTA je nápomocna zákazníkovi při zpracování všech potřebných dokumentů pro standardní analýzu projektu a dlužníka z pohledu potřeb bank a EGAP

Know – how

Podmínkou dosažení úspěchu v oblasti exportu jsou hluboké znalosti a zkušenosti z oblasti exportního a projektového financování. Naše společnost jimi nejen disponuje, ale dělí se o ně i se svými zákazníky v zájmu společného využití nových obchodních příležitostí. To jsme potvrdili i v uplynulém roce, kdy jsme i přes komplikovanou geopolitickou situaci dokázali našim klientům nabídnout komplexní spektrum možností financování za konkurenceschopných podmínek.

Společnosti skupiny ALTA

ALTA Invest

Hlavním předmětem činnosti společnosti ALTA Invest, a.s. je správa dceřiných společností, správa ochranných známek a s ní související propagační činnost a správa a pronájem nemovitostí v rámci skupiny.

LOGO-panel3-ALTA

ALTA, a.s.

Společnost ALTA dodává obráběcí stroje a technologická zařízení pro strojírenství, hutnictví, energetiku, těžební průmysl a průmysl stavebních hmot. Disponuje projekční a realizační kapacitou dceřiných společností, obchodním talentem soustředěným v ALTA, a. s. a stabilním vedením mateřské společnosti ALTA Invest, a. s.

LOGO-panel3-SEMI

SE-MI Technology, a.s.

Výrobní společnost SE-MI Technology, a.s. zajišťuje strojírenské dodávky a technologické celky v oborech hlubinné a povrchové těžby nerostů, úpraven, povrchových dopravních systémů a také zařízení pro další odvětví průmyslu, založená na vlastním technickém, výrobním a logistickém know-how.

LOGO-panel3-DMS

DMS s.r.o.

Společnost DMS se dlouhodobě zaměřuje na přepravu nebezpečných materiálů a radioaktivních látek včetně jaderných materiálů a přepravu nadměrných nákladů. Specializované přepravní služby v oblasti jaderného palivového cyklu poskytuje nejen v České republice, ale i v zahraničí. Během svého dvacetiletého působení se společnost DMS s.r.o. postupně stala synonymem pro bezpečnou a spolehlivou přepravu v mezinárodním měřítku.

LOGO-panel3-ALTA
LOGO-panel3-SEMI
LOGO-panel3-DMS