O společnosti

Domů » O společnosti

O nás

ALTA je obchodně průmyslová skupina, která působí na trzích východní a střední Evropy a v poslední době rozšiřuje svoji působnost i na další země. V oblasti exportu se specializuje na dodávky investičních celků, obráběcích strojů, technologií pro těžbu a zpracování rudných a jiných surovin a na obchod s dalšími strojírenskými produkty. V oblasti importu se společnost zaměřuje především na obor energetiky.

Skupina ALTA je tvořena mateřskou společností VPI, a.s., její dceřinou společností ALTA Invest, a.s. a jejími českými i zahraničními dceřinými společnostmi, které poskytují širokou škálu obchodních, engineeringových, výrobních a finančních služeb v řadě průmyslových oblastí. Obchodní aktivity skupiny ALTA jsou především realizovány prostřednictvím společnosti ALTA, a.s.

Vedle běžné obchodní činnosti plní společnost stále častěji roli generálního dodavatele investičních celků, a to jak při zavádění nových výrobních technologií, tak při rekonstrukci a modernizaci stávajících výrobních kapacit. Prostřednictvím vlastního potenciálu a specializovaných projekčních partnerských organizací zajišťuje pro své zákazníky zpracování projektové dokumentace a provádí nezbytnou technickou pomoc.

Spolu s dodávkou zařízení poskytuje zákazníkům rozsáhlou engineeringovou podporu v oblasti zavádění nových technologií výroby. Tuto oblast lze bezpochyby řadit mezi oblasti s nejvyššími rozvojovými možnostmi.

Skupina disponuje vlastními výrobními kapacitami ve společnostech SE-MI Technology, a.s. v Ostravě.

Společnost ALTA je aktivním členem Komory pro hospodářské styky se SNS, Regionální hospodářské komory Brno, Svazu strojírenské technologie, Těžební unie, Aliance České energetiky, České nukleární společnosti, Svazu průmyslu a dopravy a byla jedním ze zakládajících členů INDUSTRY CLUSTER 4.0.

Mise

ALTA je obchodně průmyslová skupina, která působí na trzích východní a střední Evropy a v poslední době rozšiřuje svoji působnost i na další země. V oblasti exportu se specializuje na dodávky investičních celků, obráběcích strojů, technologií pro těžbu a zpracování rudných a jiných surovin a na obchod s dalšími strojírenskými produkty. V oblasti importu se společnost zaměřuje především na obor energetiky.

Podstata

Skupina ALTA je tvořena mateřskou společností VPI, a.s., její dceřinou společností ALTA Invest, a.s. a jejími českými i zahraničními dceřinými společnostmi, které poskytují širokou škálu obchodních, engineeringových, výrobních a finančních služeb v řadě průmyslových oblastí. Obchodní aktivity skupiny ALTA jsou především realizovány prostřednictvím společnosti ALTA, a.s.

Spolupráce

Společnost ALTA je aktivním členem Komory pro hospodářské styky se SNS, Regionální hospodářské komory Brno, Svazu strojírenské technologie, Těžební unie, Aliance České energetiky, České nukleární společnosti, Svazu průmyslu a dopravy, Českého klubu podnikatelů v RF a byla jedním ze zakládajících členů INDUSTRY CLUSTER 4.0.

Záruka

Vedle běžné obchodní činnosti plní společnost stále častěji roli generálního dodavatele investičních celků, a to jak při zavádění nových výrobních technologií, tak při rekonstrukci a modernizaci stávajících výrobních kapacit. Prostřednictvím vlastního potenciálu a specializovaných projekčních partnerských organizací zajišťuje pro své zákazníky zpracování projektové dokumentace a provádí nezbytnou technickou pomoc. Spolu s dodávkou zařízení poskytuje zákazníkům rozsáhlou engineeringovou podporu v oblasti zavádění nových technologií výroby. Tuto oblast lze bezpochyby řadit mezi oblasti s nejvyššími rozvojovými možnostmi.

Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno:ALTA, a.s.
Sídlo:Brno, Štefánikova 41
IČ:292 87 391
Právní forma:akciová společnost
Rejstříkový soud:Krajský soud v Brně
Číslo společnosti v rejstříku:oddíl B, 6409
Datum zápisu1991
Základní kapitál:60 mil. Kč

Soubory ke stažení

Profil společnosti

Ostatní dokumety

Logo ALTA Zpráva auditora 2019

Historie a významné události

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

2012

Podpis významné smlouvy s OAO Ašinskij metallurgičeskij zavod (AMET) na rekonstrukci a celkovou modernizaci válcovací linky. Podpis kontraktu na dodávku „na klíč“ kompletní technologické linky cihelny OOO KKI, Klincy (Závod keramických výrobků, Brjanská oblast, Ruská federace). Akvizice společnosti DMS s.r.o. (dopravce v oblasti speciálních přeprav).

2011

Akvizice českého výrobce těžkých frézovacích strojů a soustruhů ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Založení společnosti ALVEL, a.s.

2010

Akvizice společnosti ČKD BLANSKO-OS, a.s. a navázání na tradici výroby karuselů. Dokončení projektu největší lakovací linky nákladních vagonů na světě pro OAO NPK Uralvagonzavod.

2009

Založení obchodního zastoupení v Magnitogorsku (Ruská federace).Modernizace válcovny OAO MMK dodávkami zařízení a stavební části pro válcovací stolici 5000. Podpis kontraktů s OAO MMK na technologické a stavební dodávky periferního zařízení komplexu vakuové pece, kontilití a projektu válcovací stolice 2500. Podpis kontraktu na dodávku důlního zařízení pro ZAO Doněckstal. Podpis kontraktu na dodávku důlní dopravy a mechanizovaného komplexu pro VINACOMIN.

2008

Kapitálový vstup do společnosti SE-MI Technology, a.s. (Česká republika). Podpis rámcového kontraktu se společností OAO Magnitogorskij metallurgičeskij kombinat (MMK) na dodávku zařízení pro přípravné práce a zpracování skrývky. Otevření obchodního zastoupení v Doněcku (Ukrajina)

2007

Založení dceřiné společnosti ALTA URAL, zajišťující servis obráběcích strojůdo Ruské federace

2006

Zahájení projektu modernizace FGUP PO Uralvagonzavod (Ruská federace). Podpis kontraktu na komplexní mechanizaci šachty pro společnost VINACOMIN (Vietnam). Majetkový vstup do společnosti TRANSPORT – 21 VEK (Ruská federace). Podpis smlouvy se společností OOO Kuzminěckij kirpičnyj závod (Ukrajina) na dodávku kompletní technologické linky pro cihelnu.Podpis a zahájení projektu dodávek galvanizačních linek a lakovací linky pro Korporaci Irkut (Ruská federace).

2005

Podpis rámcové smlouvy projektu modernizace FGUP PO Uralvagonzavod (Ruská federace). Majetkový vstup do společností TOS KUŘIM – OS, a.s., KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. a SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s.

Financování

Historie

Skupina ALTA má stabilní pozici mezi významnými českými exportéry. Úspěšně byla realizována řada kontraktů s bankovním financováním našich zákazníků. Realizaci těchto projektů napomáhají tradičně dobré a úzké pracovní vztahy s bankovními a pojišťovacími institucemi.

Spolupráce

Rozsah spolupracujících bank je komplexní jak z pohledu jejich velikosti a poskytovaných služeb, tak i z pohledu jejich zaměření na exportní financování. Využitím bohatých zkušeností bankovních partnerů a schopností našich pracovníků nabízíme zákazníkům inovativní řešení v oblasti exportního financovaní s výhodnými podmínkami pro úspěšnou realizaci jejich obchodních záměrů.

Služby

Zákazníkům nabízíme standardní exportní financování se středně nebo dlouhodobým úvěrem s pojištěním EGAP. U dlouhodobého financování se jedná stále ve větší míře o poskytnutí úvěru lokální bance zákazníka, jejíž riziko pojišťuje EGAP anebo komerční pojišťovna.
U úvěrů do 2-3 let nabízíme zákazníkům financování formou potvrzeného akreditivu s odloženou splatností bez pojištění EGAP anebo komerčních pojišťoven. Uvedenými způsoby je možné financovat široký rozsah exportních dodavatelských kontraktů od kusových dodávek až po dodávky technologicko-stavebních celků na klíč. ALTA je nápomocna zákazníkovi při zpracování všech potřebných dokumentů pro standardní analýzu projektu a dlužníka z pohledu potřeb bank a EGAP

Know – how

Podmínkou dosažení úspěchu v oblasti exportu jsou hluboké znalosti a zkušenosti z oblasti exportního a projektového financování. Naše společnost jimi nejen disponuje, ale dělí se o ně i se svými zákazníky v zájmu společného využití nových obchodních příležitostí. To jsme potvrdili i v uplynulém roce, kdy jsme i přes komplikovanou geopolitickou situaci dokázali našim klientům nabídnout komplexní spektrum možností financování za konkurenceschopných podmínek.

Společnosti skupiny ALTA

ALTA Invest

Hlavním předmětem činnosti společnosti ALTA Invest, a.s. je správa dceřiných společností, správa ochranných známek a s ní související propagační činnost a správa a pronájem nemovitostí v rámci skupiny.

LOGO-panel3-ALTA

ALTA, a.s.

Společnost ALTA dodává obráběcí stroje a technologická zařízení pro strojírenství, hutnictví, energetiku, těžební průmysl a průmysl stavebních hmot. Disponuje projekční a realizační kapacitou dceřiných společností, obchodním talentem soustředěným v ALTA, a. s. a stabilním vedením mateřské společnosti ALTA Invest, a. s.

LOGO-panel3-SEMI

SE-MI Technology, a.s.

Výrobní společnost SE-MI Technology, a.s. zajišťuje strojírenské dodávky a technologické celky v oborech hlubinné a povrchové těžby nerostů, úpraven, povrchových dopravních systémů a také zařízení pro další odvětví průmyslu, založená na vlastním technickém, výrobním a logistickém know-how.

LOGO-panel3-DMS

DMS s.r.o.

Společnost DMS se dlouhodobě zaměřuje na přepravu nebezpečných materiálů a radioaktivních látek včetně jaderných materiálů a přepravu nadměrných nákladů. Specializované přepravní služby v oblasti jaderného palivového cyklu poskytuje nejen v České republice, ale i v zahraničí. Během svého dvacetiletého působení se společnost DMS s.r.o. postupně stala synonymem pro bezpečnou a spolehlivou přepravu v mezinárodním měřítku.

LOGO-panel3-ALTA
LOGO-panel3-SEMI
LOGO-panel3-DMS