Zařízení pro těžbu a úpravu surovin

Obchodní skupina Zařízení pro těžbu a úpravu surovin se specializuje na dodávky technologií pro těžbu surovin povrchovým i hlubinným způsobem. Technologie, které dodává a které jsou dobře známy v zemích SNS i ve Vietnamu, jsou určeny jak pro těžbu a obohacení nerostů a surovin (uhlí, železná ruda aj.), tak i pro těžbu a úpravu materiálů pro stavební průmysl (štěrk, písek aj.).

Komoditní zaměření

 • projekce, dodávka a montáž důlních mechanizovaných komplexů pro těžbu uhlí
 • projekce, dodávka a montáž technologických linek pro těžbu a úpravu rud a kameniva
 • dopravníkové systémy
 • dopravní a nákladní technika pro povrchovou těžbu a stavebnictví
 • zařízení pro recyklaci odpadů
 • dodávky nákladních automobilů BELAZ

Engineeringové služby

 • vlastní technologická řešení
 • vypracování projekčně-technické dokumentace
 • kompletní realizace díla na klíč
 • zaučení personálu objednatele
 • propůjčení vlastních technických specialistů k zavedení nových technologií těžby a úpravy surovin

Soubory ke stažení

Skupina ALTA

ALTA
Alta CZ
Alta RUS
ALTA INVEST
ŠKODA MACHINE TOOL
TOS KUŘIM - OS
ČKD BLANSKO - OS
SE-MI TECHNOLOGY
DMS
ALVEL