Zaměření společnosti

Aktuálně

14.05.2014

Výstava Metalloobrabotka 2014

Pozvánka na výstavu do Moskvy, 16.-20. června 2013
30.01.2014

Nový obchodní ředitel

Novým obchodním ředitelem společnosti ALTA, a.s. se k datu 1. února 2014 stal Martin Pecina. Bude zodpov
Zaměření společnosti ALTA, a.s.

Zaměření společnosti ALTA, a.s.

ALTA, a.s. je jednou z nejvýznamnějších českých výrobně engineeringových společností, které působí na teritoriu střední a východní Evropy a především v oblasti Společenství nezávislých států. Dynamický růst, prosperita a stabilita jsou hlavními znaky jejího vývoje.

Komplexní obchodní služby

Komplexní obchodní služby

Kromě běžné obchodní činnosti plní ALTA stále častěji roli generálního dodavatele investičních celků, a to jak při zavádění nových výrobních technologií, tak při rekonstrukci a modernizaci stávajících výrobních kapacit. Spolu s dodávkou zařízení poskytuje zákazníkům rozsáhlou engineeringovou podporu v oblasti zavádění nových technologií výroby.

Vývoz

Vývoz

Vývozní aktivity společnosti ALTA jsou dnes orientovány na dodávky investičních celků, obráběcích strojů, zařízení na těžbu a úpravu rud a kamene, zařízení na výrobu stavebních hmot a na obchod s dalšími strojírenskými produkty.

Dovoz

Dovoz

Dovozní aktivity společnosti ALTA jsou zaměřeny především na oblasti hutnictví a energetiky, ve kterých ALTA dosahuje významných objemů zejména v již tradičních dodávkách železorudných pelet, hutních materiálů a palivových článků.

Výrobní kapacity

Výrobní kapacity

Majetková účast v dceřiných společnostech TOS KUŘIM - OS, a.s., ŠKODA MACHINE TOOL, a.s., ČKD BLANSKO-OS, SE-MI Technology a dalších posiluje pozici společnosti ALTA v roli dodavatele investičních celků pro oblast strojírenství. Produkce těchto společností je výrazně zastoupena v exportních dodávkách ALTA a stává se základem rozsáhlých projektů v dopravním a těžkém strojírenství, v leteckém průmyslu a rozsáhlých důlních projektů.

Účast na odborných výstavách

Účast na odborných výstavách

Společnost ALTA se pravidelně zúčastňuje významných veletrhů a výstav, především na území SNS, ale i v České republice. Mezi nejvýznamnější z nich patří Metalloobrabotka v Moskvě a Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně.

Skupina ALTA

ALTA
ALTA INVEST
Alta RUS
ŠKODA MACHINE TOOL
TOS KUŘIM - OS
ČKD BLANSKO - OS
SE-MI TECHNOLOGY
ALVEL
DMS